Rejestracja własności intelektualnej

Prawa autorskie

Prace literackie, artystyczne i inne, muzyka, wykonawstwo, programy komputerowe, bazy danych itp.

Oznaczenia geograficzne (kwalifikowane)

Oznaczenia, które wskazują na pochodzenie towaru oraz na szczególne cechy towaru, które uzasadnione są miejscem jego pochodzenia

Uzyskanie prawa w innych krajach

Patentowanie wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, rejestracia znaków towarowych.

Inne usługi doradcze w zakresie własności intelektualnej

Projekty umów licencyjnych, monitorowanie terminów, wnoszenie opłat, dokonywanie zmian w rejestrach.

Usługi związane z uzyskaniem praw

Tłumaczenie materialów zgłoszeń, projekty rysunków, szkiców.

Badania w zakresie własności intelektualnej

Badania w zakresie znaków towarowych

Wyszukiwanie, analiza i badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego.

Badania w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych

Analiza stanu techniki i ocena zdolności patentowej wynalazku oraz wzoru użytkowego.

Freedom to operate

Analiza i badanie w zakresie zidentyfikowania potencjalnych barierów patentowych jakie moga zostać przeszkodą do komercjalizacji opiniowanego produktu lub technologii.

Analiza ochrony przewag konkurencyjnych

Kompleksowa analiza i ocena bezpieczeństwa oraz możliwości ochrony przewag konkurencyjnych produktu, rozwiązań i cech wyróżniających.

Analiza ryzyka wstrzymania odprawy celnej

Ocena ryzyka wstrzymania odprawy celnej w Ukrainie i wycofania towarów w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej.

Poszukiwanie partnerów biznesowych

Poszukiwanie partnerów biznesowych dla przedsiębiorstw w celu nawiązania korzystnej dla obu stron współpracy i wymiany doświadczeń.

Przegląd potencjalnych rynków eksportowych

Przegląd rynków eksportowych zgodnie z możliwościami i planami rozwoju przedsiębiorstwa, analiza wielkości i dynamiki rozwoju rynku, analiza konkurencji i warunków rynkowych, a także analiza możliwości logistycznych, uwzględnienie innych osobliwości.

Analiza warunków wejścia na rynek eksportowy

Analiza warunków wejścia na rynki zagraniczne (analiza barier technicznych, obecne i przyszłe stawki taryfowe, obecność standardów i innych wymagań).

Ochrona praw własności intelektualnej i sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym Ukrainy

Prowadzenie spraw spornych – sprzeciwy, złożenie odwołania od decyzji Urzędu Patentowego Ukrainy.

Reprezentacja przed sądami i organami władzy

Prowadzenie spraw spornych w sądach i organach władzy w zakresie własności intelektualnej.

Reprezentacja przed Komitetem Antymonopolowym

Prowadzenie spraw spornych w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Ochrona praw własności intelektualnej w Urzędzie celnym

Wprowadzanie do rejestru celnego przedmiotów własności intelektualnej, kwalifikowana ocena istnienia naruszenia praw własności intelektualnej podczas importu/eksportu towarów.

Call Now Button