Wynalazki, wzóry użytkowe

Wynalazek, albo wzór użytkowy – wynik działalności intelektualnej człowieka w jakimkolwiek zakresie technologii, który znajduje swoje wyrażenie w obiektach materialnych lub w procesach (technologiach).

Na Ukrainie opatentowanie wynalazku i wzoru użytkowego poświadcza się wydaniem patentu.

Ochrona patentowa wynosi maksymalnie dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku (w niektórych przypadkach może być przedłużony o 5 lat) i 10 lat dla wzorów użytkowych. Za każdy rok utrzymania ważności patentu uiszcza się opłatę.

Patent i prawo ochronne jest prawem terytorialnym ograniczonym granicami geograficznymi państwa.

Zwykły termin opatentowania wynalazku 2-3 lata, a wzoru użytkowego 8-12 mies.

 

Proponujemy:
  • opatentowanie wynalazków i wzorów użytkowych na Ukrainie,  w innych krajach (procedura krajowa, procedura międzynarodowa PCT)
  • badanie zdolności patentowej
  • analiza prawna perspektyw postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa na wynalazki i wzory użytkowe
  • tworzenie bazy dowodowej dla postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa na wynalazki i wzory użytkowe
  • ochrona praw na wynalazki i wzory użytkowe w trybie sądowym lub administracyjnym
  • konsultowanie w sprawach dotyczących przekazywania praw (przygotowywanie umów licencyjnych, ich rejestracja)
  • wnoszenie informacji o opatentowanych wynalazkach i wzorach użytkowych do Rejestru Celnego (EORI)
  • inne usługi
Call Now Button