Wzóry przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych

Na Ukrainie opatentowanie wzoru przemysłowego na jej terytorium poświadcza się wydaniem patentu.

Ochrona patentowa wynosi maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia i może być przedłużona o 5 lat. Za każdy rok utrzymania ważności patentu uiszcza się opłatę.

Patent jest prawem terytorialnym ograniczonym granicami geograficznymi Ukrainy.

Zwykły termin opatentowania wzoru przemysłowego – 1 rok.

Proponujemy:
  • opatentowanie wzorów przemysłowych na Ukrainie zgodnie z procedura zwykła procedura (1 rok) lub przyśpieszoną (2-4 mies.)
  • rejestracja wzorów przemysłowych w innych krajach
  • badanie zdolności rejestrowej
  • analiza prawna perspektyw postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa do wzorów przemysłowych
  • tworzenie bazy dowodowej dla postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa do wzorów przemysłowych
  • ochrona prawa do wzorów przemysłowych w trybie sądowym lub administracyjnym
  • konsultacje w sprawach dotyczących przekazywania praw (przygotowanie umów licencyjnych, ich rejestracja)
  • wnoszenie informacji na temat opatentowanych wzorów przemysłowych do rejestru Celnego (EORI)
  • inne usługi

 

Skontaktuj się z nami
Tel. +38 044 209 98 42
Email: mail@imekco.com        Skype: atamanchuk_a
Od poniedziałku do piątku: 9:30–18:30 (UTC+2)

Call Now Button