Pomagamy
zabezpieczyć i chronić przewagi konkurencyjne

Nasze usługi

rejestracja własności intelektualnej

Rzecznicy patentowi kancelarii zapewniają wsparcie na wszystkich etapach opatentowania wynalazków i wzorów użytkowych, rejestracji wzorów przemysłowych, znaków towarowych, odmian roślin, wskazania pochodzenia towarów w Ukrainie i za granicą, zachowania praw do takich przedmiotów, zbycia praw (przeniesienie, licencja) do takich przedmiotów.

badania w dziedzinie własności intelektualnej

Specjaliści kancelarii prowadzą badania z zakresu własności intelektualnej, w szczególności: stosowania poziomu technologii, nowości w projektowaniu, istnienia ryzyka rejestracji znaków towarowych, ryzyka naruszenia własności intelektualnej, audytu praw i stosunków prawnych, trendów w rozwoju firm, technologii, produktów, identyfikacji kluczowych patentów, wynalazców itp.

ochrona praw własności intelektualnej

Specjaliści kancelarii pomagają budować skuteczny system ochrony własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym Ukrainy w czasie postępowań administracyjnych, negocjacjach przedprocesowych i w sądach.

zarządzanie własnością intelektualną

Specjaliści kancelarii doradzają i pomagają stworzyć zintegrowany system tworzenia, użytkowania i ochrony, który zmniejsza ryzyko naruszenia własności intelektualnej innych osób i zwiększa efektywność użytkowania oraz ochronę własnej reputacji i przewagi konkurencyjnej.

przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Specjaliści kancelarii zapewniają fachowe wsparcie w przypadkach związanych z działaniami, które są sprzeczne z handlowymi i uczciwymi praktykami w działalności gospodarczej (nieuczciwa konkurencja), a także w przypadkach ryzyka naruszenia przepisów chroniących przed nieuczciwą konkurencją w reklamie, projektowaniu opakowań itp.

doradztwo biznesowe

Specjaliści kancelarii zapewniają wykwalifikowane doradztwo przy wyjściu firm na rynek ukraiński i rynki krajów UE, wyszukują i sprawdzają partnerów biznesowych (eksport lub import towarów i usług, certyfikaty, normy, limity itp.)

Dbamy o ochronę waszych osiągnięć
i wspieramy dążenie do waszych celów.

Krótko o nas

Jesteśmy pewni, że zwycięża ten, kto nie zatrzymuje się i dąży do ciągłego ulepszania produktów – zarówno istniejących, jak i nowych; który tworzy nowe i ulepsza istniejące technologie i podejścia do produkcji i usług.

IMEKCO – kancelaria patentowa zatrudniająca doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Jej specyfika polega na połączeniu wielkiego, praktycznego doświadczenia w zakresie nabywania praw do przedmiotów własności intelektualnej oraz ekspertyzy sądowej w dziedzinie własności intelektualnej. Ta kombinacja pozwala zauważać i eliminować ryzyko na wczesnym etapie, gdy jest mniej zauważalne. Specjaliści firmy zawsze biorą pod uwagę potencjalny rozwój biznesowy klienta w perspektywie średnio- i długoterminowej, co pozwala wykorzystać możliwości, jakie daje własność intelektualna, a także zaoszczędzić czas i pieniądze w przyszłości.