Znaki towarowe

Znak towarowy – dowolne oznakowanie albo kombinacja oznaczeń, które są przydatne dla odróżnienia towarów (usług), wytwarzanych (udzielanych) przez jedną osobą, od towarów (usług), wytwarzanych (udzielanych) przez inne osoby (np. słowa, litery, elementy graficzne, oznaczenia objętościowe, dźwięki oraz ich kombinacje).

Zgłoszenie znaku towarowego na Ukrainie potwierdza się świadectwem. Rejestracja według procedury Madryckiej potwierdzana jest wydaniem certyfikatu.

Terytorium obowiązywania – Ukraina. Ochrona znaku towarowego obejmuje okres 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością jego przedłużania na kolejne 10 letnie okresy.

Terminy rejestracji 18-20 mies. albo przyśpieszoną 7-9 mies.

Proponujemy:
  • rejestracja znaku towarowego na Ukrainie (zwykłą procedurą około 18-20 mies. albo przyśpieszoną 7-9 mies.)
  • rejestracja znaku towarowego w innych krajach
  • badanie zdolności rejestrowej znaku (istnienie podstaw dla absolutnej odmowy  rejestracji i oznakowania, które może być podstawą dla odmowy rejestracji znaku)
  • analiza prawna perspektyw postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa do znaku towarowego
  • tworzenie bazy dowodowej dla postępowania sądowego lub administracyjnego za naruszenie prawa do znaku towarowego
  • ochrona prawa do znaku towarowego w trybie sądowym lub administracyjnym
  • konsultacje w sprawach dotyczących przekazywania praw (przygotowywanie umów licencyjnych, ich rejestracja)
  • ochrona praw i interesów wnioskodawców rejestracji znaku przez Urząd Patentowy przy wcześniejszej lub ostatecznej odmowie rejestracji znaku
  • wnoszenie informacji o opatentowanych znakach do Rejestru Celnego (EORI)
  • pozostałe usługi, związane ze znakami towarowymi

 

Skontaktuj się z nami

Tel. +38 044 209 98 42

Email: mail@imekco.com        Skype: atamanchuk_a

Od poniedziałku do piątku: 9:30–18:30 (UTC+2)

Call Now Button