Винаходи і корисні моделі

Патентування винаходу або корисної моделі – це захист властивостей та якостей товарів і послуг, які є конкурентними перевагами.

Споживачі обирають товари і послуги за їх функціональністю, зручністю, надійністю, швидкістю роботи тощо. Перелічені якості досягаються завдяки конкретним технічним рішенням, створення яких потребує часу та значних фінансових витрат. На відміну від створення, копіювання чужих рішень не вимагає суттєвих витрат і дозволяє виготовляти товари з меншою собівартістю. Патентування рішень дозволяє отримати ефективний інструмент боротьби проти копіювання товарів та їх окремих властивостей, які забезпечують конкурентні переваги.

Об’єктом патентування можуть бути як прості, так і складні пристрої, механізми, речовина, спосіб виготовлення,  обробка,  переробка  продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об’єктом технології.

Винахід – це не завжди складне технічне рішення. Основою винаходу є не складність рішення, а його новизна та неочевидність для фахівця відповідної галузі.

Переваги патентування винаходу і корисної моделі
 • виключне право дозволяти використання винаходу / корисної моделі;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу / корисної моделі, у тому числі забороняти таке використання;
 • можливість включення винаходу / корисної моделі до митного реєстру для перешкоджанню імпорту підробок;
 • ефективна взаємодія з адміністраціями маркетплейс (Amazon, Etsy, Ebay, Olx та ін.) для блокування продажів підробок;
 • захищеність продукту в якості винаходу / корисної моделі завжди позитивно впливає на залучення інвестицій;
 • права на винаходу / корисної моделі є важливим активом і можуть бути предметом ліцензування (франчайзингу), купівлі-продажу.
Що ми робимо для успішного патентування

Процес патентування винаходу і корисної моделі складається з двох етапів: підготовки заявки та розгляду заявки у патентному відомстві.

На етапі підготовки наші фахівці вивчають рішення та розробляють оптимальну стратегію патентування, яка враховує потреби заявника та можливості захисту в майбутньому в Україні та за її межами. Протягом процесу підготовки наші фахівці тісно співпрацюють із винахідником для отримання усієї інформації про рішення, його варіанти. За необхідності ми залучаємо власних фахівців для розробки ескізів і креслень.

Підготовка матеріалів заявки – це завжди пошук оптимального варіанту сукупності ознак рішення в якому немає зайвих елементів які звужують обсяг прав власника, але який є новим та має винахідницький рівень. На якість підготовки заявки впливає повнота інформації про рівень техніки у відповідній галузі. Відомості про існуючий рівень техніки отримується внаслідок проведення дослідження. За результатами дослідження приймається рішення щодо доцільності патентування.

Процедура патентування

Підготовчий етап завершується погодженням формули, опису і креслень, після чого подається заявка на отримання патенту. Ми супроводжуємо увесь процес патентування і беремо на себе усі турботи (паперові справи, оплати, листування, отриманням документів тощо) від початку до кінця, щоб ви могли впевнено займатися своїми справами.

Протягом процесу патентування ми інформуємо про стан справ, а по його завершенню передаємо готові документи.

Ми пропонуємо послугу контролю строків сплати щорічних зборів за чинність патенту, пропуск яких може призвести до втрати захисту.

Витрати на патентування винаходу та корисної моделі

Ми пропонуємо простий і зрозумілий розрахунок вартості наших послуг із патентування винаходів і корисних моделей в Україні, який включає усі необхідні професійні послуги від підготовки заявки до отримання патенту.

Повний пакет

9 000 грндослідження патентоздатності рішення, підбір аналогів.

12 000 грн – складання матеріалів заявки на винахід / корисну модель з одним незалежним та до 5 залежних пунктів формули, діловодство, подання клопотання про проведення експертизи, подання клопотання про дострокову публікацію, отримання і перевірка рішення.

500 грн – додатково за кожен залежний пункт понад 5

 

Базовий пакет

15 400 грн – підбір трьох аналогів, складання матеріалів заявки на винахід / корисну модель з одним незалежним та до 5 залежних пунктів формули, діловодство, подання клопотання про проведення експертизи, подання клопотання про дострокову публікацію, отримання і перевірка рішення.

500 грн – додатково за кожен залежний пункт понад 5

Формула визначає обсяг прав власника і є стислим викладом суті рішення. Зазвичай формула викладається одним реченням та має обмежувальну і відмітну частини. Обмежувальна частина перелічує відомі ознаки, а відмітна – ті ознаки які є новими. Формула є ключовим елементом у винаході (корисній моделі), від правильності її складення залежить чи буде рішення новим та матиме винахідницький рівень.

Патентування винаходу і корисної моделі пов’язано із сплатою державних зборів, розмір яких залежить від кількості пунктів формули (незалежних, залежних). У разі реєстрації винаходу із одним незалежним пунктом формули (у формулі переважно 1 н.п.) і 5 залежними пунктами формули, розмір державних зборів складає 4 177 грн (корисної моделі 1 177 грн). Якщо заявник та винахідник одна особа, розмір зборів складає 225 грн (корисної моделі 75 грн).

Вартість реєстрації змінюється при замовленні додаткових послуг або обставин, які відрізняються від звичних:

 • заявка подається від іноземця(ів);
 • заявка подається на підставі пріоритетної іноземної заявки;
 • після подання заявки вносяться зміни до заявки, за ініціативою заявника;
 • продовжуються або поновлюються строки надання відповіді на запити патентного відомства;
 • зміна розмірів державних зборів та мита.
Загальна інформація

У процесі патентування винаходу експерт патентного відомства встановлює чи вірно здійснені усі формальності під час підготовки заявки, чи є рішення об’єктом винаходу, чи не суперечить воно публічному порядку, принципам гуманності і моралі. На етапі кваліфікаційної експертизи рішення перевіряється на відповідність умовам патентоздатності. Якщо рішення відповідає вимогам – приймається рішення про видачу патенту. Якщо заявка стосується корисної моделі, кваліфікаційна експертиза не проводиться, а патент видається під відповідальність його власника, без гарантії чинності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень та промислово придатний. Винахід може стосуватися групи рішень об’єднаних одним винахідницьким задумом.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою та є промислово придатною.

Патентування винаходу і корисної моделі засвідчується патентом, що діє на території України. Не існує патентів які б діяли у всьому світі, існують регіональні патенти (Європейський, Євразійський тощо). Міжнародне патентування за системою PCT спрощує патентування в різник країнах і регіонах але не дає єдиного, міжнародного патенту.

Обсяг правової охорони винаходу і корисної моделі визначається формулою. Продукт визнається виготовленим (а процес застосованим) із застосуванням запатентованого винаходу (корисної  моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Максимальна тривалість дії патенту – 20 років за умови вчасної щорічної сплати збору за підтримання чинності. Для окремих рішень (переважно лікарських засобів) чинність патенту може бути продовжена додатково не більше ніж на 5 років.

Патентування винаходів і корисних моделей в інших країнах здійснюється шляхом подання заявки у патентні відомства країн або регіональні відомства. У разі патентування в кількох країнах, а також для продовження пільгового (пріоритетного) строку з 12 міс. до 31 міс. патентування може здійснюватися за допомогою процедури PCT  (Договір про патенту кооперацію).

Тривалість патентування винаходу в Україні за звичайною процедурою становить 2-4 роки. Патентування корисної моделі за звичайною процедурою триває 8-12 міс. та може бути пришвидшено до 2-3 міс.

Деякі з патентів, отримання яких ми супроводжували
 • Пристрій формування регульованого потоку газу, патент на винахід № 115260
 • Водогрійний твердопаливний котел з можливістю спалювання фрезерного торфу та спосіб спалювання твердого палива, зокрема фрезерного торфу, патент на винахід № 117541
 • Універсальна установка для повірки та калібрування засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, патент на винахід № 117597
 • WO/2018/044250 REFRIGERATION SYSTEM WITH CENTRALISED CONDENSATION HEAT REMOVAL (PCT заявка)
 • Водогрійний твердопаливний котел з можливістю спалювання фрезерного торфу, патент на корисну модель № 123800
 • Закладка для друкованої продукції, патент на корисну модель № 120204
 • Контрольно-вимірювальний пункт, патент на корисну модель № 113554 (PCT, національна фаза)
 • Протяжний електрод анодного заземлення, патент на корисну модель № 115961 (PCT, національна фаза)
 • Бочонок для охолодження продуктів з візуальним оглядом вмісту, патент на корисну модель № 124635
 • Опалювальний котел на твердому паливі, патент на корисну модель № 79331
 • Комбінований опалюваний котел, патент на корисну модель № 65428
 • Спосіб генерації пари, патент на корисну модель № 73829
 • Панель для розміщення рекламних та/або інформаційних повідомлень у транспортному засобі, патент на корисну модель № 81133
 • Самоочисний пальник для твердопаливних водогрійних котлів, патент на корисну модель № 87105
 • Нетканий в’язаний матеріал, патент на корисну модель № 46412
 • Пристрій електрохімічного очищення води, патент на корисну модель № 47539
 • Бактерицидний комплекс, патент на корисну модель № 49105
 • та багато інших.
Call Now Button