Промисловий зразок – це захист дизайну і форми, які роблять ваш товар чи послугу привабливішими для споживачів.

Привабливий і зручний дизайн є одними із найважливіших критеріїв, за якими сучасний споживач обирає товар і послугу. Реєстрація дизайну як промислового зразка – це отримання ефективного інструменту боротьби з копіюванням дизайну.

Об’єктом реєстрації дизайну можуть бути форма або художнє оформлення виробу або його частини, зовнішній вигляд упаковки, супровідних матеріалів, форма кулінарних виробів (тістечка, цукерок), принт на текстильних виробах, одяг, дизайн інтер’єрів та екстер’єру, інтерфейси комп’ютерних програм та піктограми тощо.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим та оригінальним. Промисловий зразок може стосуватися одного або кількох варіантів зовнішнього вигляду.

Патентування промислового зразка засвідчується патентом, що діє на території України. Промисловий зразок може бути зареєстрований на території України за міжнародною процедурою. Патент видається під відповідальність власника без гарантії чинності патенту.

Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру.

Максимальна тривалість дії патенту – 15 років за умови вчасної щорічної сплати збору за підтримання чинності. Відповідно до Угоди про Асоціацію тривалість дії реєстрації промислового зразка 5 років та може продовжуватися на кожні наступні 5 років до загального строку 25 років.

Реєстрація промислового зразка в інших країнах здійснюється шляхом подання заявки у патентні відомства країн або за Гаазькою процедурою (міжнародна реєстрація).

Тривалість реєстрації промислового зразка в Україні за звичайною процедурою становить близько 9 міс., можливе прискорення реєстрації до 2-3 міс.

Переваги реєстрації дизайну (промислового зразка)

 • виключне право дозволяти використання дизайну;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню дизайну, у тому числі забороняти таке використання;
 • можливість включення промислового зразка до митного реєстру для перешкоджанню імпорту підробок;
 • ефективна взаємодія з адміністраціями маркетплейс (Amazon, Etsy, Ebay, Olx та ін.) для блокування продажів підробок;
 • права на дизайн є важливим активом і можуть бути предметом ліцензування (франчайзингу), купівлі-продажу.

Ми пропонуємо увесь комплекс послуг “під ключ” із реєстрації дизайну, зокрема:

 • перевірка на відповідність умовам надання охорони;
 • підготовка і подання заявок в Україні та в інших країнах, ведення діловодства, внесення змін;
 • підготовка відповідей на запити і повідомлення патентного відомства;
 • підтримання чинності патентів на дизайн, складання і реєстрація ліцензійних угод, угод про передачу прав тощо.

Витрати на реєстрацію дизайну (промислового зразка)

Проведення дослідження новизни і оригінальності дизайну (7-20 роб. днів)

від 2 500 грн., на вартість впливає складність дизайну та кількість його варіантів, конкурентний асортимент, територія дослідження.

 

Ми пропонуємо простий і зрозумілий розрахунок вартості наших послуг із патентування дизайну (промислових зразків) в Україні, який включає усі необхідні професійні послуги від підготовки заявки до отримання патенту.

2 100 грн. – складання матеріалів заявки з одним варіантом дизайну промислового зразка, діловодство та отримання патенту.

250 грн. – додатково за кожен варіант промислового зразка

250 грн. – підготовка одного ескізу дизайну виробу (якщо ескізи малює наш фахівець)

1200 грн. – вартість прискорення реєстрації промислового зразка до 2-3 міс.

Реєстрація промислового зразка пов’язана із сплатою державних зборів та мита. Їх розмір залежить від кількості варіантів дизайну, кількості зображень наявності кольорових зображень. У разі реєстрації промислового зразка із одним варіантом дизайну та трьома зображеннями його виду, розмір державних зборів та мита складає 1 167 грн. Якщо заявник та автор дизайну одна особа розмір зборів та мита складає 74,50 грн.

Вартість реєстрації змінюється при замовленні додаткових послуг або обставин, які відрізняються від звичних:

 • заявка подається від іноземця(ів);
 • промисловий зразок в кольорі;
 • після подання заявки вносяться зміни до заявки, за ініціативою заявника;
 • продовжуються або поновлюються строки надання відповіді на запити патентного відомства;
 • зміна розмірів державних зборів та мита.

Умовою патентоспроможності дизайну є його новизна та оригінальність, на дату подання заявки дизайн не повинен бути відомим у світі. Допускається розкриття дизайну заявником до 6 міс. (в окремих країнах до 12 міс.) до дати подання заявки. Дизайн має мати власні індивідуальні ознаки, які виокремлюють його із множини інших.

В Україні, під час реєстрації, не передбачена перевірка новизни та оригінальності дизайну, патент видається без гарантій чинності, під відповідальність заявника. Мета фахівця у промислових зразках знайти оптимальний варіант зображення, який не має зайвих елементів, що звужують обсяг прав власника, і який є новим та оригінальним.

Надійність патенту залежить від врахування на етапі реєстрації інформації про загальній асортимент аналогічних товарів та розуміння свободи дизайнера у виборі рішень. Для отримання відомостей про асортимент, свободу дизайнера ми рекомендуємо проведення дослідження на визначення новизни та оригінальності дизайну. Відсутність повноти інформації про дизайн виробів, які існують у світі, може призвести до звуження обсягу прав власника, внаслідок надто деталізованого малюнку, або ж внаслідок надто загального малюнку – до відсутності новизни та оригінальності. Дослідження можна провести самостійно або ж доручити нашим фахівцям. Вартість дослідження залежить від складності об’єкта дослідження, кількості варіантів дизайну, території дослідження.

Запорукою успішного патентування промислового зразка є:

Під час перевірки встановлюється чи відноситься дизайн до об’єктів промислового зразка та чи є інші підстави для відмови в отримані патенту.

Проведення перевірки нашими фахівцями знижує ризик відмови в отримані патенту або отриманні ненадійного патенту, що заощаджує час, кошти на послуги, державні збори та інвестиції.

Дослідження на новизну та індивідуальний характер дизайну дає змогу оцінити чи є художнє рішення відомим у світі на дату проведення дослідження та чи має індивідуальні ознаки яки вирізняють його з-поміж інших. Патентне відомство України не здійннює перевірку новизни і індивідуальності, їх перевірка покладаєтся на заявника. У разі, якщо патент отримано на дизайн який відомий до дати подання або не має індивідуального характеру – будь-яка особа має право визнати такий патент недійсним в судовому порядку.

Дослідження дає змогу визначити у чому полягає новизна й індивідуальність конкретного дизайну для отримання надійного патенту. Крім зниження ризику втрати коштів, пов’язаних із реєстрацією дизайну який не є новим, дослідження дає змогу мінімізувати ризик втратити можливість зареєструвати дизайн в інших країнах.

Оприлюднене автором художнє рішення до дати подання заявки спростовує новизну промислового зразка. У країнах де перевірка новизни не здійснюється патент буде слабким, а в країнах де перевірка здійснюється – це суттєво знижує шанси на отримання реєстрації* (крім випадку, якщо може бути застосовано “пільгу по новизні”).

Дослідження є одним із етапів фахової перевірки на відповідність надання умовам правової охорони, може проводитися окремо, для оцінки патентоспроможності та перспектив реєстрації в інших країнах.

Процес реєстрації пов’язаний із постійною взаємодією із патентним відомством, зокрема повідомленнями закладу експертизи, запитами експерта, сплатою зборів та ін.

Усі дії заявника у відповідь на дії закладу експертизи регламентовані та визначені у часі, ненадання відповіді або не здійснення певної дії вчасно може призвести до відмови у видачі патенту або відкликання заявки.

Після отримання патенту взаємодія не припиняється, оскільки у Державному реєстрі відомості про власника необхідно підтримувати актуальними, а кожного року, протягом визначеного проміжку часу, мають бути здійснені дії для підтримання чинності патенту на наступний рік.

Ми цінуємо час і піклуємося про перспективи розвитку бізнесу наших клієнтів. На початковому етапі підготовки до патентування в Україні ми оцінюємо можливості й перспективи поширення охорони на інші країни із врахуванням поточної практики, законодавства і тенденцій. Такий підхід дає змогу заощадити час та не втратити можливості захистити власний продукт внаслідок існуючих відмінностей між законодавством України та інших країн.