Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) – це захищені зареєстровані позначення (логотипи, слова, малюнки, звуки їх комбінації тощо), які вирізняють товари і послуги одного підприємства від аналогічних товарів, і послуг інших підприємств.

Власник торговельної марки має виключне право дозволяти і забороняти іншим особам використовувати тотожні та схожі до сплутування позначення для споріднених товарів і послуг. Реєстрація найменування, назви продукту і послуги, логотипу як торговельної марки дозволяє отримати ефективний інструмент їх захисту від спроб недобросовісного копіювання і використання набутої репутації.

Коротко про головне

~ 18 місяців займає процедура реєстрації ТМ в Україні, може бути прискорена до 8 міс.

Реєстрація торговельної марки засвідчується свідоцтвом, яке діє на території України.

10 років – строк дії свідоцтва, його дія може продовжуватися на кожні наступні 10 років.

Обсяг прав на ТМ визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, для яких вона зареєстрована.

Чому реєстрацію торговельної марки варто доручити нам

Ми цінуємо час наших клієнтів, тому ми забезпечуємо повний супровід – від підготовки до реєстрації, до отримання свідоцтва на знак. Після завершення реєстрації ми контролюємо чинність зареєстрованих торговельних марок та актуальність відомостей у реєстрі. Ми беремо на себе виконання усіх дій щодо реєстрації, підтримання чинності: отримуємо листи та ведемо листування з відомством, готуємо і подаємо відповіді на запити, сплачуємо збори та мито, контролюємо строки.

Ми фіксуємо витрати до початку реєстрації і рухаємося в межах погодженого бюджету, інформуємо заявника про хід справ.

Ми інформуємо клієнта про усі можливості, ризики та пропонуємо рішення які працюють – це дозволяє їм впевнено планувати і розвивати власну справу, зберегти час і ресурси.

Як це працює

Підготовку до реєстрації ми розпочинаємо з оцінки потреб та очікувань заявника. Наступний крок – класифікування товарів і послуг, для яких планується використання торговельної марки. Від класифікування залежить розмір витрат та обсяг, прав які матиме власник. Далі оцінюється відповідність позначення умовам надання охорони, ймовірність порушення прав інших осіб, можливості захисту в майбутньому і розширення охорони на інші країни.

У разі відсутності підстав для відмови від реєстрації, патентний повірений складає і подає матеріали заявки до патентного відомства України (або іншої країни). Патентний повірений діє на підставі довіреності від заявника та здійснює усі дії в його інтересах протягом усього процесу реєстрації, зокрема: отримує листи, надає відповіді на запити відомства, контролює строки проходження розгляду, на запит заявника вносить зміни до заявки, здійснює оплату зборів.

Наші повірені супроводжують заявника протягом усього шляху реєстрації. Ми гарантуємо вчасність і відсутність неочікуваних рішень.

Наші фахівці – мають відповідну освіту та понад 10 річний успішний досвід реєстрації та захисту торговельних марок та інших об’єктів ІВ в Україні та інших країнах. Нам довірили реєстрацію та підтримання своїх торговельних марок понад 700+ підприємств і підприємців з України та інших країн.

Процедура реєстрації в Україні

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” – правова охорона надається знаку для товарів і послуг, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг проходить формальну та кваліфікаційну експертизу в патентному відомстві на відповідність умовам надання правової охорони. Під час експертизи перевіряється наявність розрізняльної здатності позначення, відсутність тотожності або схожості позначення з раніше поданими на реєстрацію і зареєстрованими ТМ та відсутність інших підстав для відмови. Позитивне рішення про реєстрацію знака приймається за умови, що позначення відповідає всім вимогам. Розгляд заявки передбачає сплату встановлених державних зборів, які не повертаються у разі негативного висновку експертизи.

Основні ризики, пов’язані з відсутністю фахової допомоги:
1) втрата коштів сплачених на державні збори;
2) порушення прав інших осіб, що веде до неможливості використання позначення і втрати інвестицій у  підготовку до виробництва (розробка рекламної компанії і реклама, виробництво опакування, тощо);
3) відсутність охорони внаслідок невірного класифікування або неохороноздатності окремих елементів знака;
4) неможливість розширення охорони на інші країни;
5) неможливість реєстрації домену *.ua у тому вигляді, в якому було заплановано.

часовая шкала регистрации торговой марки с указанием этапов и сроков

Права та можливості власника зареєстрованої торговельної марки

 • виключне право дозволяти (надавати ліцензії, франшизи) і забороняти використовувати торговельну марку;
 • виключне право перешкоджати іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку, зокрема, схожі позначення;
 • можливість подавати позов про порушення прав на зареєстровану ТМ та звернення до антимонопольного комітету стосовно недобросовісної конкуренції;
 • право на реєстрацію доменного імені другого рівня *.ua;
 • право на міжнародну реєстрацію ТМ за мадридською процедурою;
 • можливість внести зареєстровану ТМ до митного реєстру з метою блокування імпорту/експорту товару, який містить зареєстровану торговельну марку;
 • можливість подати звернення про блокування продажів на маркетплейс (amazon, ebay, etsy та ін.) товарів, які містять зареєстровану торговельну марку;
 • можливість продати зареєстровану ТМ, передати в заставу тощо.

Актуальні питання

Так, для реєстрації торговельної марки не потрібно бути підприємцем або володіти компанією. Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники.

Звичайна процедура реєстрації торговельної марки в Україні займає близько 18 міс.

Прискорена процедура реєстрації торговельної марки триває 7-9 міс. Прискорення реєстрації пов’язане з додатковими витратами від 6 320 грн.

Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації торгової марки, можливості опротестування якого вичерпані.

Он-лайн подання заявки на реєстрацію ТМ доступне для осіб, які отримали відповідний доступ до сервісу в патентному відомстві та мають електронний цифровий підпис.

Реєстрація ТМ за 15 хв. неможлива. Чинним законодавством України та міжнародними угодами встановлений порядок реєстрації торговельної марки. Подана заявка на реєстрацію ТМ проходить кілька перевірок експертами патентного відомства, кожна з яких завершується прийняттям рішення. Проходження кожного етапу потребує часу. Система опрацювання заявок побудована таким чином, що практично, унеможливлює втручання інших осіб з метою прискорення розгляду поза межами встановлених правил.

Для надання послуг потрібні:

 • зображення торговельної марки;
 • опис товарів і послуг, для яких використовується або планується використання торговельної марки;
 • відомості про заявника(ів);
 • повідомити, чи необхідно пришвидшувати реєстрацію.

На підставі отриманих відомостей ми:

 • Підбираємо класи і формулювання товарів і послуг, для яких торговельна марка використовується або буде використовуватися, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг.
 • Проводимо експрес перевірку торговельної марки на відповідність умовам надання правової охорони. Експрес перевірка включена до базового комплексу послуг. Комплексна перевірка проводиться із залученням патентного відомства та є додатковою платною послугою.
 • Розраховуємо розмір витрат на реєстрацію торговельної марки.

За результатами попередніх етапів готується заявка на реєстрацію торговельної марки або ж приймається рішення про внесення змін. Після подання заявки ми займаємося усіма клопотами та інформуємо заявника про хід реєстрації.

 • виключне право дозволяти використання торговельної марки (ліцензії, франчайзинг);
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання (тотожної або схожої настільки, що можна сплутати торговельної марки);
 • можливість включити ТМ до митного реєстру для перешкоджання імпорту контрафакту;
 • ефективна взаємодія з адміністраціями маркетплейс (Amazon, Etsy, Ebay, Olx та ін.), стосовно блокування продажів підробок;
 • можливість міжнародної реєстрації за мадридською процедурою;
 • можливість зареєструвати доменне ім’я другого рівня *.ua;
 • права на торговельну марку – важливий актив і можуть бути предметом купівлі-продажу.

Вартість реєстрації залежить від:
1. Кількості класів товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється.
2. Виконання зображення торговельної марки в кольорі.
3. Кількості заявників та характер їх зв’язку з державою Україна.
4. Наявності додаткових послуг.

На збільшення вартості може вплинути:
1. Проведення комплексної перевірки торговельної марки, перед її реєстрацією з метою виявлення ризиків відмови в реєстрації.
2. Заявник є іноземною особою.
3. Необхідність пришвидшити реєстрацію.
4. Внести зміни до заявки після її подання, продовжити або поновити строки вчинення дій, подання апеляції на рішення.
5. Подання зображення торговельної марки у кольорі.

Погоджений розмір витрат на реєстрацію торговельної марки залишається без змін якщо заявник не вносить змін в заявку після її подання і не змінюються ставки державного мита/зборів. Оплата здійснюється у два етапи: перший – при поданні заявки або протягом 2х міс. від дати подання; другий – після винесення рішення про реєстрацію торговельної марки.

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, на які не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законодавством. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

У якості торговельної марки (знака для товарів і послуг) реєструється назва компанії або магазину, оригінальна назва товару, логотип, етикетка, форма виробів. Як торговельну марку варто реєструвати будь-які позначення, які мають цінність для бізнесу.

Не обов’язково їхати до нашого офісу для підписання угоди, довіреності, отримання або передання документів. Передання документів відбувається засобами поштового зв’язку, кур’єрською службою (Нова пошта або DHL) або електронною поштою.

Оплата послуг відбувається у безготівковій формі на рахунок компанії згідно рахунку-фактури або договору.

Оплата послуг із подання заявки на реєстрацію торговельної марки відбувається за передоплатою або за фактом подання заявки. Інші послуги надаються за повною передоплатою. Для окремих послуг можливе розстрочення оплати, відповідно до погодженого графіку.

Для підприємців-початківців (до 3-х років активної діяльності) передбачено зниження тарифу на послуги компанії на 30%.

Znak.in.ua

Разом із Znak.in.ua реєстрація стає легкою, як ніколи раніше. Оберіть умови реєстрації, товари та послуги, надайте позначення і відомості про заявника – все інше Znak зробить за вас.

Проект патентних повірених компанії ІМЕККО

Нам довірили реєстрацію 700+ торговельних марок, серед них

ТЕПЛОВАТА
Ferma
КОЛУМБ
МЕГАПАК
СФЕРА
УкрТехноФос-NPK
solidbud
izolex
Marti Travel
УМНЫЕ СЛАДОСТИ
ДІАБОХІЛС
ЗОЛОТИЙ КОРОП
Водолей
WOOD Mister
VITAFRUIT
СОРБОФІТ
Сияние
PITOMEC
Рідний Лан
Пан Халявський
ПАССАЖИР-ИНФО
NOVOSAD
НОВИЙ ДЕНЬ
Мий.До.Дір
MKMSoft
Modern retail forum
М'ЯСКО
Луцьк експрес
LayerSHIFT
Ковбаса - вогонь
КТС
24 Кошик
GENEL
Дельфин
FRESKY
BRAVO AIRWAYS
AMIGO
Indigo
аптечная марка № 1
depilax
Ретра
Зоопарк сафари
клюква брюква
торговая марка развлекательного заведения Boho
торговая марка производителя колбасных изделий ДМИТРУК
СтіроЛюкс
STILEO
М'ЯСНИЙ ХУТІР