Компанія надає увесь спектр послуг, пов’язаних із реєстрацією та захистом авторських та суміжних прав. Наші фахівці надають кваліфіковану допомогу на усіх етапах створення, використання об’єктів авторського та суміжних прав, а також ліцензування і передачі прав.

Загальні відомості про авторські права і суміжні права в Україні

Відповідно до законодавства України об’єктами авторського права є:

 • літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • інші твори.

Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.


Відповідно до законодавства України об’єктами суміжних прав є:

 • виконання
 • фонограми
 • відеограми
 • програми (передачі) організацій мовлення

Об’єкти суміжних прав є такими без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Важливі аспекти охорони авторських і суміжних прав в Україні

Власниками авторських прав є автори твору або інші фізичні та юридичні особи, які набули права на твори відповідно до договору або закону.

На даний час в Україні функцію реєстрації авторських прав виконує Міністерство економічноного розвитку і торгівлі України. Строк реєстрації авторських прав становить 2-2,5 міс. Реєстрація авторських прав засвідчується свідоцтвом.

За загальним правилом майнові авторські права діють протягом усього життя автора та 70 років після його смерті, або смерті останнього із співавторів. Немайнові права охороняються безстроково та не можуть відчужуватися.


Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення або інші фізичні та юридичні особи, які набули права на твори відповідно до договору або закону.

Суміжні права не реєструються.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого виконання.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п’ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Немайнові права виконавців охороняються безстроково та не можуть відчужуватися.

Процедура реєстрації авторських прав в Україні

Процедура розгляду заяв на реєстрацію в Україні авторських прав на твір складається з етапів:

 • Перевірка заяви
 • Винесення рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації
 • Видача свідоцтва

Заяву на реєстрацію авторського права на твір може подавати автор або роботодавець. В інших випадках здійснюється реєстрація договору про передачу майнових прав.

Рішення експерта реєстраційного органу може бути оскаржене в судовому порядку.

Реєстрація авторських прав передбачає сплату державних зборів при поданні заявки.

Законодавство України з авторського права та суміжних прав

Закони України

 • Цивільний кодекс України (Книга четверта)
 • Закон України “Про авторське право і суміжні права”

 

Міжнародні договори, ратифіковані Україною

 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 • Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
 • Всесвітня конвенція про авторське право
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 • Договір ВОІВ про авторське право
 • Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Базові відомості, строки, вартість (Україна)

завантажити в *.pdf

Потрібна допомога кваліфікованого фахівця?

Call Now Button