Вихід на нові ринки, вивід нового продукту на ринок, впровадження нових технологій завжди пов’язані із ризиком порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, власниками яких є інші особи. Своєчасне та кваліфіковане дослідження Freedom to operate дає змогу виявити і оцінити ризики порушення прав інших осіб до моменту входження на ринок або впровадження нових технологій, та у разі необхідності, дає можливість вчасно внести відповідні корективи.

Результати дослідження, крім виявлених ризиків, можуть вказати на можливості захисту переваг власного продукту, патентування яких забезпечить утримання власної монопольної частки  ринку.

Досвід і компетенція фахівців нашої компанії дає змогу провести якісний, комплексний аналіз продукту (послуги) на наявність ризиків порушення прав інтелектуальної власності на ринку певної країни. Компанія має напрацьовані зв’язки та досвід залучення фахівців різних країн для отримання якісного аналізу із врахуванням специфіки місцевого законодавства та його практичного застосування.

Дослідження є особливо корисним для компаній які мають намір вийти на ринки ЄС та північної Америки. Ці країни мають розвинуту та ефективну систему охорони та управління правами інтелектуальної власності, що дає можливість правовласникам активно і ефективно боротися з порушеннями їх прав.

Надія на те, що “цей продукт” виготовляють усі, може призвести до великих фінансових та репутаційних втрат компанії.

Запорукою якісного дослідження є

Для отримання якісного дослідження велике значення має проведення ретельного аналізу продукту, процесу виробництва і використання, рівня техніки, патентної документації для виявлення можливих ризиків порушення прав інтелектуальної власності інших осіб. Проведення неякісної підготовчої роботи може кардинально змінити кінцеві результати дослідження, що може призвести до суттєвих втрат фінансового і репутаційного характеру внаслідок порушення прав інших осіб або втрати можливостей захисту власних напрацювань.

Для дослідження свободи у використані власного продукту велике значення має кваліфікація і досвід виконавців, який має охоплювати технічну сферу, сферу законодавства, сферу практики визначення порушень прав інтелектуальної власності, знання місцевого законодавства та практики кваліфікації використання об’єктів права інтелектуальної власності. Для проведення дослідження ми завжди рекомендуємо залучати фахівців країн, куди планується експорт товару.

Мета дослідження – знизити ризик і попередити виникнення звинувачень у порушенні прав інтелектуальної власності інших осіб, тому його проведення має передувати введеню товару до обороту.

Потрібна допомога кваліфікованого фахівця?

Call Now Button