Кваліфіковані зазначення походження товарів

Компанія надає увесь спектр послуг, пов’язаних із реєстрацією, підтриманням чинності та захистом кваліфікованих зазначень походження товарів в Україні та в інших країнах. Наші фахівці надають кваліфіковану допомогу на усіх етапах підготовки, реєстрації та підтримання чинності кваліфікованих зазначень походження товарів. Ми завжди враховуємо можливості та перспективи реєстрації та захисту в майбутньому кваліфікованих зазначень походжень товарів.

Загальні відомості про охорону кваліфікованих зазначень походження товарів в Україні

Кваліфіковані зазначення походження товарів поділяються на:

 • назву місця походження товару
 • географічне зазначення походження товару

Назвою місця походження товару є назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічним зазначенням походження товару є будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Важливі аспекти охорони

Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товарів мають:

 • особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем
 • асоціації споживачів
 • установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Іноземні громадяни та компанії співпрацюють з українським патентним відомством виключно через патентних повірених України. Громадяни Білорусії, Грузії та Росії можуть співпрацювати з українським патентним відомством без залучення патентних повірених.

Реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару на території України засвідчує свідоцтво, що діє протягом 10 років. Строк дії свідоцтва може продовжуватися на кожні наступні 10 років, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.

На території України охороняються кваліфіковані зазначення походження товарів Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Процедура реєстрації КЗПТ в Україні

Процедура розгляду патентним відомством заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару в Україні складається із:

 • встановлення дати подання заявки
 • експертиза заявки
 • реєстрація та публікація про видачу свідоцтва або відмова в реєстрації

Завершення кожного етапу фіксується у відповідному документі, який надсилається заявнику або його довіреній особі. Сплата зборів, надання відповіді на звернення відомства мають здійснюватися у визначені законодавством строки, ненадання відповіді, або надання поза встановленим строком може призвести до відкликання заявки або відмови в реєстрації. За продовження або поновлення строків сплачується відповідний збір.

Рішення патентного відомства України може бути оскаржене до Апеляційної палати патентного відомства або в Адміністративному суді протягом 2-х місяців.

Заявка на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару подається до патентного відомства особами, які мають право на таке використання.

Якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається до патентного відомства особами, що виробляють товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення.


Розгляд заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товарів передбачає сплату державних зборів і мита:

 • збір за подання заявки на реєстрацію КЗПТ (сплачується перед поданням заявки або протягом 2-х міс. після її подання)
 • збір за реєстрацію КЗПТ (сплачується після завершення кваліфікаційної експертизи і винесення рішення про реєстрацію)
 • додаткові збори можуть виникнути із ініціативи заявника: за продовження або поновлення строків вчинення певних дій, внесення змін

Запорукою успішної реєстрації є

Під час перевірки встановлюється відповідність позначення об’єктам, які можуть бути зареєстровані в якості кваліфікованого зазначення походження товарів,  відсутність підстав для відмови в реєстрації.

Кваліфікована перевірка дає змогу з високою точністю визначити усі ризики та прогнозувати рішення патентного відомства. Проведення перевірки нашими фахівцями знижує ризик отримати відмову в реєстрації і відповідно втратити час, кошти на послуги, державні збори та інвестиції.

Можливість реєстрації кваліфікованого зазначення походження товарів значною мірою залежить від ідентифікації ознак, які впливають на особливі якості товару та які пов’язані з певним географічним місцем. Крім наявності ознак, велике значення має збір усіх необхідних матеріалів, які офіційно засвідчують наявність особливих властивостей товару, що обумовлені місцем походження. Правильне визначення ознак та необхідних матеріалів знижує ризик відмови в реєстрації або тривалого листування з патентним відомством.

Процес реєстрації кваліфікованого зазначення походження товарів, пов’язаний із постійною взаємодією із патентним відомством, зокрема повідомленнями закладу експертизи, запитами експерта, сплатою зборів та ін. Усі дії заявника у відповідь на дії закладу експертизи регламентовані та визначені у часі, ненадання відповіді або не здійснення певної дії вчасно може призвести до відкликання заявки, відмови в наданні правової охорони.

Ми цінуємо час і піклуємося про перспективи розвитку бізнесу наших клієнтів. На початковому етапі підготовки до реєстрації ми оцінюємо можливості і перспективи поширення охорони на інші країни із врахуванням поточної практики, законодавства і тенденцій. Це дає змогу знизити ризик додаткових витрат і заощадити час внаслідок завчасного врахування відмінностей між законодавством України та інших країн.

Законодавство України стосовно КЗПТ

Закони України

Цивільний кодекс України (Книга четверта)

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”

 

Міжнародні договори, ратифіковані Україною

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Базові відомості, строки, вартість (Україна)

завантажити в *.pdf

Потрібна допомога кваліфікованого фахівця?

Call Now Button