Патентування в інших країнах, міжнародне патентування (PCT)

Ми пропонуємо кваліфікований і якісний сервіс з патентування винаходів і корисних моделей в інших країнах, а також входження міжнародних заявок по PCT в Україну. В залежності від цілей, потреб та інших обставин, фахівці компанії розробляють і пропонують оптимальну стратегію міжнародного захисту.

Національна процедура отримання патентів

Процедура передбачає подання заявки у патентне відомство конкретних країн. Для подання заявок залучаються патентні повірені відповідної країни (іноземні заявники можуть вести справи з іноземним патентним відомством лише через патентних повірених). Використовувати національну процедуру доречно при патентуванні у кількох країнах. Під час міжнародного патентування (PCT) національна процедура застосовується на етапі національної фази.

Регіональна процедура (European patent, Євразійський патент)

Процедура передбачає подачу заявки в регіональне патентне відомство. Для подання заявки залучаються патентні повірені акредитовані у відповідному регіональному відомстві. Перевага патентування за регіональними системами – це відсутність потреби залучення повірених кількох країн, подання заявки на одній мові, зменшення витрат. Європейський патент не діє автоматично в усьому регіоні (перелік країн). Європейський патент вступає в дію, в більшості країн, після проходження валідації, яка має бути пройдена протягом обумовленого строку. Отримування Європейського патенту вигідно, зокрема, якщо потрібна охорона рішення у Франції, Німеччині, Великобританії, Швейцарії, оскільки щодо цих країн патент вступає в силу без валідації.

Міжнародне патентування (PCT)

Процедура складається з міжнародної та національної фази. Міжнародна фаза включає подання заявки до міжнародного бюро безпосередньо або через національне відомство (в Україні – Укрпатент). Під час міжнародної фази обраним міжнародним пошуковим органом проводиться міжнародний пошук (обов’язково), здійснюється міжнародна публікація заявки. На міжнародній фазі додатково може бути проведена попередня експертиза та додатковий міжнародний пошук. У національну фазу заявка має увійти протягом встановленого строку, зазвичай 30-31 міс. від дати пріоритету. Національна фаза включає в себе подання заявником (через патентних повірених країни) до вказаних відомств перекладів заявки на відповідні мови, сплату відповідного мита та зборів і подальший розгляд заявки в цих відомствах. Головною перевагою застосування процедури PCT – це можливість суттєво продовжити строк подання заявки в інші країни з 12 до 30 міс. від дати подання першої заявки. Додатковою перевагою є якісна попередня перевірка заявки, що дає змогу краще оцінювати перспективи патентування.

Витрати на міжнародне патентування винаходу та корисної моделі

Витрати на патентування розраховуються індивідуально відповідно до обраної стратегії та обсягу заявки. Наша компанія пропонує якісні послуги з прогнозованими витратами та результатом.

Національна, регіональна процедури, національна фаза заявки по PCT
Вартість послуг нашої компанії за супровід патентування за національними і регіональними процедурами (без послуг іноземних повірених, зборів, перекладу і супутніх витрат) складає еквівалент 200 євро.

Міжнародне патентування, процедура PCT
Вартість послуг компанії з підготовки міжнародної заявки (PCT) і проходження міжнародної фази (без зборів, перекладу і супутніх витрат) складає еквівалент 500 євро. Витрати, пов’язані з національною фазою вказані у попередньому пункті.

 

Розміри офіційного мита та зборів за процедурою PCT

Міжнародне мито за подання  – 1 366 дол. США, + 15 дол. США за кожний аркуш понад 30.
Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ВОІВ, розмір мита за міжнародне подання зменшується на 90 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам.

Розмір мита за міжнародний пошук залежить від зазначеного заявником Міжнародного пошукового органу, а саме:

МПО Укрпатент, мито становить 300 євро, з 01.09.2018 для міжнародних заявок, які подані українською або російською мовами – 100 євро.

МПО Європейське патентне відомство, розмір мита становить 1 775 євро, для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ, розмір мита за пошук зменшується на 75 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам.

МПО Роспатент: для міжнародних заявок, які подані російською мовою – 8 500 рос. рублів; для міжнародних заявок, які подані англійською мовою – 40 000 рос. рублів.

Збір за пересилання міжнародної заявки – 1 300 грн.

Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів – 400 грн; додатково за кожний аркуш, починаючи з 31-го, – 5 грн.

Якщо заявка на отримання патенту подана в Україні або іншій країні, заявку на патентування аналогічного рішення в інших країнах, потрібно подати протягом 12 місяців від дати подання першої заявки. Цей строк можна подовжити до 30-31 місяця якщо подається заявка на міжнародне патентування за процедурою PCT. В іншому випадку першоподана заявка буде спростовувати новизну та винахідницький рівень винаходів і корисних моделей наступних заявок і перешкоджати отриманню патентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходу» українські заявники можуть патентувати винаходи і корисні моделі в іноземних державах після попереднього подання заявки в Україні і ненадходження протягом 3 міс. від дати подання заявки, повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Call Now Button